Դաշտանային ֆունկցիա

  
  Դաշտանային ֆունկցիանկնոջ յուրահատուկգործառույթն է, որն ապահովումէ սերունդներինորմալ վերարտադրումըԴաշտանային ցիկլը դա երկու դաշտանների առաջին օրերի միջև ընկած ժամանակահատվածն է, որի ընթացքումամբողջ օրգանիզմումկատարվում են բարդ, ռիթմիկ կրկնվող, ալիքաձև փոփոխությունները, որոնք օրգանիզմը նախապատրաստում են հղիության
 Դաշտանայինփոփոխությունները սկսվում են սեռական հասունցման  շրջանում: Առաջին  դաշտանը հաճախ սկսվում է12-14 տարեկանում և շարունկվում է մինչև 45-50 տարեկանը: Դաշտանը պարբերաբար կրկնվող  արյունային արտադրություն  է: Նորմալ դաշտանային պարբերաշրջանի տևողությունը տատանվում է 21-35 օրվա սահմաններում(60% կանանց մոտ պրբերաշրջանըկազմում է28 օր, 28%-ի մոտ 21-26 օր, 12%-ի մոտ 30-35 օր): Սովորաբար դաշտանը տևում է 3-5 օր, որն ուղեկցվում է 50-150 մլ արյան կորստով:
 
Ապրեք առողջ…
Պատրաստեց՝ Լ. Բ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x Close

Like Us On Facebook