Մարզային 71 բժշկական կազմակերպությունում` «բաց դռների օրեր»

Տարածքների համաչափ զարգացման ռազմավարությանը համահունչ` առողջապահության ոլորտում պարբերաբար անցկացվում են միջոցառումներ, որոնք միտված են նախ և առաջ մարզերում  առկա խնդիրների վերհանմանը և  լուծմանը:

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը ողջունում է հասարարական  հատվածի այն նախաձեռնությունները, որոնք միտված են բնակչության առողջության պահպանմանը: Հարկ է նշել, որ վերջին ժամանակներում առավել ակներև է ոլորտում գործող հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությունը ծրագրերին:

Ուսումնասիրելով մարզերում առկա խնդիրները, հատկապես կարևորելով նեղ մասնագետներով թերհագեցվածությունը մարզերում` «Առողջապահության կազմակերպիչների միավորում» հասարակական կազմակերպությունը հանդես է եկել 10 մարզում «բաց դռների օրեր» անցկացնելու նախաձեռնությամբ, ըստ որի նախատեսվում է իրականցնել նեղ մասնագիտական խորհրդատվություն, անհրաժեշտության դեպքում` լաբորատոր գործիքային հետազոտություններ:

Բարձրացված հարցերի քննարկումների  արդյունքում որոշվել է մարզային 71  բժշկական կազմակերպությունում  իրականացնել «բաց դռների օրեր»  առողջապահական միջոցառումները, որը կնպաստի նաև Երևանի առաջատար մասնագետների և  տեղում մասնագիտական գործունեություն իրականացնող բժիշկների  կապերի ամրապնդմանը, փորձի փոխանակմանը:

Մարզերի կտրվածքով միջոցառումների ժամանակացույցը ստորև.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x Close

Like Us On Facebook