Активированный уголь

 Способ применения: Расчет таблеток производится в зависимости от веса. Пропорция определяется так: 1 таблетка на десять килограмм веса. Самый оптимальный

Կարդալ ավելին

Настойка боярышника

В лекарственных целях можно использовать все части кустарника, за исключением веток и корней. Для изготовления медицинских препаратов заготавливают цветки боярышника,

Կարդալ ավելին

Рецепт для выведения камней из почек

Один из народных рецептов по выведению камней из почек.  Рецепт для выведения камней из почек: состоит из 4 сотавляющих каждое из

Կարդալ ավելին

Мёд,одним из самых полезных продуктов существующих в природе

  Мёд можно смело назвать одним из самых полезных продуктов, существующих в природе. В его состав входит огромнейшее количество минералов, витаминов,

Կարդալ ավելին

ՆԵՐՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՀԵՄԱՏՈՄԱ

Ներուղեղային հեմատոմաները հիմնականում առաջանում են տրավմայի հետևանքով, բայց կարող են հանդիպել այլ վիճակների հետ կապված, ինչպիսիք են անոթային մալֆորմացիաները, ուռուցքները,

Կարդալ ավելին

Սուր շնչական անբավարարության բուժումը

   Սուր շնչական անբավարարության (ՍՇԱ) բուժումն իրականացվում է ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում և ներառում է հետևյալ կետերը՝        1.     

Կարդալ ավելին

Քրոնիկ ոչ վարակիչ հիվանդություններ

øñáÝÇÏ áã í³ñ³ÏÇã ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳݹÇë³ÝáõÙ »Ý ϳñ¨áñ ëáóÇ³É ÑÇգÇ»ÝÇÏ ËݹÇñ մի շարք »ñÏñÝ»ñáõÙ: ²Ûë ËݹñÇ ÉáõÍáõÙÁ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ջ հնարավոր չէ

Կարդալ ավելին
x Close

Like Us On Facebook