Ինչպե՞ս հանձնել լաբորատոր անալիզները՝ առավել ճշգրիտ արդյունք ստանալու համար

Կլինիկական    հետազոտություններ Արյան    ընդհանուր    անալիզ – արյան   կլինիկական (ընդհանուր) անալիզի   համար   արյունը    վերցնում    են     առավոտյան ժամերին,    հետազոտվողի   երակից,  մատից, նաև   ականջի  

Կարդալ ավելին

Դաշտանային ֆունկցիայի խանգարումները

 Դաշտանային ֆունկցիայի նյարդաէնդոկրին կարգավորումը բարդ գործընթաց է , որին մասնակցում են 5 օղակներ՝ կեղև-հիպոթալամուս-հիպոֆիզ-ձվարաններ-արգանդ:  Կարգավորմանը մասնակցում են նաև ներքին սեկրեցիայի

Կարդալ ավելին

Արգանդային դիսֆունկցիոնալ արյունահոսություն (ԱԴԱ)

    ԱԴԱ-ը դաշտանային ֆունկցիայի խանգարման ձևերից մեկն է՝ պայմանավորված  ձվարանային հորմոնների պարբերական արտադրության խախտման հետ: Սրանք առաջանում են դաշտանային ֆունկցիայի

Կարդալ ավելին

Դաշտանային ֆունկցիա

     Դաշտանային ֆունկցիանկնոջ յուրահատուկգործառույթն է, որն ապահովումէ սերունդներինորմալ վերարտադրումը: Դաշտանային ցիկլը դա երկու դաշտանների առաջին օրերի միջև ընկած ժամանակահատվածն է, որի

Կարդալ ավելին

Тип фигуры

  У всех женщин своя неповторимая внешность и фигура с индивидуальными достоинствами, особенностями и недостатками. При этом кому-то из лиц

Կարդալ ավելին

Լայնական նեղացած կոնք

   Վերջին տարիներին արձանագրվում է լայնական նեղացված կոնքի հաճախացման միտում, կազմում է նեղ կոնքերի 45%  և պայմանավորված է աքսելերացիայի գործոնով

Կարդալ ավելին
x Close

Like Us On Facebook