(Armenia) «Էրեբունի» ԲԿ վիրաբուժական էնդոսկոպիայի կենտրոնի ղեկավար Արման Պետրոսյանը կատարել է բացառիկ վիրահատություն՝ ուղիղ աղիքի ուռուցքը հեռացնելով էնդոսկոպիկ եղանակով

Sorry, this entry is only available in Armenian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x Close

Like Us On Facebook