Saturday, July 13, 2024
Diseases

ԻՍԿ Ի՞ՆՉ Է ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ԾՈՒԽԸ

Երկրորդային ծուխը այրվող ծխախոտի ծխի (կողմնային ծուխ) և ծխողի արտաշնչած ծխի (հիմնական ծուխ) խառնուրդն է:

ԾԽԵԼՈՒ և ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ԾԽԻ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ

շարունակելի…
Պատրաստեց՝ Հ. Մ.
Աղբյուրը՝ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Առողջապահական ծառայությունների                          հետազոտման և զարգացման կենտրոն

Leave a Reply

x Close

Like Us On Facebook