Wednesday, April 24, 2024
DiseasesNews

Լեղաքարային հիվանդություն

Լեղաքարայինհիվանդությունը տարածված հիվանդություն է,այն առավելապեսզարգանում է 40 տարեկանից բարձր  տարիքի մարդկանց մոտ: Լեղաքարային հիվանդության պատճառ է հանդիսանումլեուղիներում կամ լեղածորանումտարբեր տրամաչափի քարերը: Հաճախհիվանդանում են կանայք: Քարագոյացման համար անհրաժեշտ ենհետևյալ պայմանները`

   1. Լեղականգ

   2. Նյութափոխանակության խանգարում

   3.Բորբոքում


Լեղու
կանգին հանգեցնողէական գործոններն են լեղապարկիև լեղուղիների
անատոմիականփոփոխություննրեը, ինչպես նաև լեղապարկիդատարկմանը խանգարող զանազան պատճառները` ներորովայնային ճնշման բարձրացումը, ներքինօրգանների իջեցումը, խրոնիկ փորկապությունները, սակավաշարժկենսակերպը և այլն:
Ըստ գույնի քարերը լինումեն՝
  •  դեղինկամ խոլեստերինային 
  • սև կամ պիգմենտային
  • սպիտակ կամ կալցիումական
  • խառը
Խոլեստերինայինքարերը գերանզացապես աաջանում են կանանցմոտ, և այնքանհաճախ, որքան շատ հղիությունէ ունեցել կինը:
Պիգմենտեյինքարերը հավասար հաճախականությամբ հանդիպումեն և տղամարդկանց, և կանանց մոտ: Ճարպակալումը չի ազդում  պիգմենտայինքարերի առաջացման հաճախականության վրա, ավելին, ովքեր ունեն պիգմենտայինքարեր, նրանց 2/3-ն ունինորմայից քիչ քաշ:
Կլինիկա
Լեղաքարային հիվանդությունը կարող է ընթանալ  անախտանիշ: Քարերը լեղապարկումկարող են հայտնաբերվելայլ հիվանդության կապակցությամբ հիվանդի  հետազոտման  ժամանակ:  Լեղայինխիթի նոպայի ծագման պատճառ  կարողեն լինել երկարատևնյարդային և ֆիզիկական լարումները, ցնցումներով երթևեկելը:
Ցավային  նոպանառաջանում է, երբքարով խցանվում է լեղապարկիվզիկը կամ լեղածորանը: Առավել բնորոշ է  աջ թուլակողումցավերի հանկարծակի առաջացումը,(այսպեսկոչված լեղային կամ լյարդայինխիթը,այն  երբեմն ուղեկցվում է փսխումով, որը հիվանդին թեթևություն չի բերում: Հիմնականում ցավերը առաջանում է առանց նախանշաների: Հիմնականում այս ամենըռաջանում է առատսնվելուց 3-4 ժամ անց, կամ ճարպոտ սնունդընդունելուց  հետո: Բնորոշէ ցավի ճառագայթումըդեպի աջ ուս,աջ թիակ, հազվադեպ կարող է ճառագայթվելդեպի սրտի շրջան, որը նման էլինում ստենոկարդիայի նոպային:Լեղային խիթինոպայի տևողությունը տատանվում է միքանի րեպեից մինչևմի քանի ժամ: Ցավերը կարող են ինքնուրույնկամ դեղորայքով  դադարել:

 Լեղու լավագույն արտահոսքի պայմանների ստեղծման ևքարագոյացման հանդեպ հակման նվազեցմանհամար խորհուրդ է տրվում շարժուն կենսակերպ, սննդիհաճախակի ընդունում՝ խոլեստերին պարունակողմթերքների սահմանափակումով:

(նյութը պատրաստելիս օգտվել ենք բժշկականգրականությունից)

Ապրեք Առողջ…

Պատրաստեց ՝  Ա. Հարությունյան

Leave a Reply

x Close

Like Us On Facebook